STOWARZYSZENIE "PROMYK NADZIEI"

logo Promyk Nadziei

Celem Stowarzyszenia jest ochrona życia, zdrowia i godności dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, ich rodziców oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, między innymi poprzez:

1. Otaczanie wszystkich dzieci i młodzieży, w szczególności osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką, zmierzającą do tworzenia warunków wyrównywania ich szans życiowych, integracji społecznej, opieki zdrowotnej.

2. Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

3. Udzielanie pomocy dzieciom, młodziezy, osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom oraz rodziną zagrożonych społecznie poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe, edukacyjne, sportowe i integracyjne.

4. Psychologiczna, doradcza, fizyczna i materialna pomoc dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

5. Współpraca z władzami samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych ruchowo powstało w 2003 roku Zrzeszenie, które potem przeistoczyło się w Stowarzyszenie. W dniu 20.10.2004 Stowarzyszenie zostało oficjalnie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pod nazwą „Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Promyk Nadziei”.

Podopiecznymi Stowarzyszenia są dzieci i młodzież od 0 do 24 lat, z różnego rodzaju niepełnosprawnością z terenu Miasta i Gminy Borne Sulinowo.

 

W chwili obecnej  pod opieką Stowarzyszenia znajduje się  85 dzieci, oraz ich rodzice.

 

Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Domu Pomocy Społecznej Bornem Sulinowie.

 

Działalność głównie oparta jest na wolontariacie.

 

Stowarzyszenie posiada 9 – cio miejscowego busa z windą do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Celem priorytetowym jest zapewnienie dzieciom właściwych form rehabilitacji w zależności od schorzenia i potrzeb.

 

Wszystkie zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w salce rehabilitacyjnej, która znajduje się przy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, a do prowadzenia tej działalności zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

 

Umożliwiamy naszym podopiecznym korzystanie z basenu.

 

Dzieciom ze schorzeniami dróg oddechowych zapewniamy zabiegi lecznicze w Grocie Solnej.

 

Współpracujemy z pedagogiem specjalnym, logopedą i socjoterapeutą.

 

Systematycznie od kilku lat organizujemy dla naszych podopiecznych imprezy okolicznościowe oraz wycieczki integracyjno – krajoznawcze.


 

Zajmujemy się również wydawaniem żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

 

Jesteśmy w ciągłym kontakcie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych realizując systematyczne spotkania z nimi.

 

Rodzice mogą uzyskać od nas szereg informacji dotyczących korzystania z przywilejów i ulg.

 

Informujemy rodziców o programach indywidualnych realizowanych przez PFRON, jednocześnie pomagając wypełniać wnioski.

 

Fundusze na prowadzenie działalności statutowej pozyskujemy na drodze konkursów, pisząc wnioski o dotacje, oraz wpłat członkowskich. Wspierają nas również sponsorzy.


biuro-49   biuro-50   biuro-52   biuro-53   biuro-54   biuro-55