15 tysięcy złotych dla Promyka

W związku z przeprowadzonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań własnych gminy Borne Sulinowo w 2013r. Stowarzyszenie Promyk Nadziei otrzyma dotację na realizację zadania  z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 15 000,00 zł.

W zakładce ważne informacje znajdziecie Państwo ofertę na realizację tego zadania, zgodnie z którą realizowane będą działania.

Bardzo proszę aby rodzice dzieci, które uczęszczać będą na zajęcia ogólnorozwojowe i logopedyczne skontaktowali się telefonicznie (785 171 027) w celu potwierdzenia chęci uczestnictwa w zajęciach.

Joanna Grosicka